راه هایی برای تقویت اراده و موفقیت در تصمیم
2195 بازدید
تاریخ ارائه : 8/31/2012 8:49:00 AM
موضوع: روانشناسی

1 . انگيزه و اهداف خود را مشخص كنيد

اولين کار لازم براي تقويّت اراده و موفقيّت در يک تصميم همين مسئله است که بايد هدف خود را از انجام کار مورد نظرتان معلوم کنيد.چرا که انديشه تأثير شديدي روي رفتار دارد.[1]

« پل ژاگو» روان شناس معروف فرانسوي كه يكي از صاحب نظران در زمينه ي اراده است براي موفقيّت شخصي كه تصميم دارد، عادت زشت خود را ترك كند، مي نويسد:

« وقتي بخواهيم با عادت زشتي، ستيزه كنيم، ابتدا بايد نتايج وخيم(نامطلوب)آن را در نظر مجسّم سازيم و بعد منافعي را، كه در نتيجه ي ترك آن عايد ما مي شود، در روح خود تصوّر (كنيم) و سپس... مواقع مختلفي را كه قرباني آن عادت گشته ايم (را) به خاطر آوريم. (در نتيجه ي اين عمل)‌ هر بار كه چنين نمايشي در روح خود مي دهيم،‌ بر آن تحريك يا وسوسه (عادت زشت) چيرگي يافته و لذّت ترک آن را در خود احساس مي کنيم».[2]


2. به توانايي هايي که خدا به شما داده اعتماد داشته باشيد

اغلب کساني که با عدم موفقيّت روبرو شده اند، آن هايي هستند که هنگام شروع به کار، به استعداد و توانايي خود مشکوک بوده اند[3].


3 . بر تصميم خود مقاومت کنيد

یقيناً شرط اساسي براي پيروزي و موفقيت در هر تصميمي ، اصل تسليم ناپذيري و مقاومت مي باشد. مسلماً براي موفقيت در تصميمتان به سختي هايي بر مي خوريد امّا آن چه همواره بايد مدّ نظرتان باشد تسليم نشدن است. خسته نشويد اگر شکست خورديد. عقب نکشيد؛ دوباره امتحان کنيد آن قدر ادامه بدهيد که بالأخره موفّق شويد. وين داير مي نويسد:

« اگر نمي خواهيد قرباني شويد بايد تسليم شدن را کنار گذاشته و پايداري و استقامت را جايگزين آن کنيد».[4]

براي اين که بتوانيد در اين قسمت موفّق شويد بايد هرگز کلمه نمي شود را بر زبان نياوريد چرا که به کاربردن آن يعني قبول آن . فيليس سيمولک مي گويد:

« به کاربردن و نگارش کلمات منفي، ويرانگر و مخرّب است. اين کلمات قفل هايي هستند که بر درهاي ورودي هر راه حلي زده مي شود تا ما را براي شکست آماده کند »[5]
پس سعي کنيد که هميشه به خود بگويد مي شود، چرا نشود؟


4. گذشته را فراموش کنيد

يکي از عواملي که متأسفانه سبب مي شود که افراد در اراده خود ضعف داشته باشند اين است که مدام به گذشته ي خود و چيزهايي که از دست داده اند فکر کنند البته دقّت کردن و عبرت گرفتن از گذشته براي گرفتن تصميمي قاطع مفيد است. امّا اين که مدام در فکر شکست هاي گذشته باشيم؛ خير. «وين داير» يکي از عواملي را که باعث ايجاد مشکل در زندگي مي شود ، غوطه ور شدن در ماجراهايي مي داند که باعث ايجاد مشکلات امروز شده اند. [6]


5. به شکست فکر نکنيد

مدام صحنه ي بعد از پيروزي خود را در ذهنتان تجسّم کنيد، به هيچ وجه نبايد به شکست فکر کنيد.اين مسئله را جدّي بگيرد تا خواستيد به شکست فکر کنيد زود فکر خود را عوض کنيد و به مسئله ديگر بيانديشيد. «مونتين» مي گويد:

« بشر آن قدري که از فکر حوادث ناراحت مي شود از خود آن حوادث زحمت نمي بيند»[7]

بهترين راهي که مي توانيد به وسيله آن بر نگراني هاي خود غلبه کنيد، آن است که فکر خود را مشغول فعاليّت و کارهاي ديگر کنيد.[8]


6. به خودتان تلقين کنيد که مي توانيد

مرتّب به خود تلقين كنيد كه مي توانيد تصميم خود را عملي كنيد. مطمئن باشيد تا زماني که نحوه ي فکر خود را تغيير نداده ايد، قادر به هيچ گونه دگرگوني در خويش نخواهيد شد.[9]

تلقين را هرگز نبايد فراموش کنيد.اگر تلقين را قبل از خواب انجام دهيد اثر بهتري خواهد داشت.(امتحان کنيد)


7. استفاده از فرصت ها

شخصي که مدام فرصت ها را از دست مي دهد خود را ضرر کرده و مغبون مي بيند و همين امر سبب ضعيف شدن اراده در او مي شود.حضرت علي (عليه السلام) مي فرمايد:

« إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّة؛[10]

از دست دادن فرصت ها سبب غصّه و اندوه مي شود»

پس اگر مي خواهيد که اراده ي خود را تقويت کنيد و در کارهايتان موفّق شويد، هدر ندادن فرصت ها شرط اساسي مي باشد. «توماس اديسون» مي گويد :

« اکثر آدم ها فرصت ها را از دست مي دهند چون فرصت ها چهره ي خاصي ندارند و مثل بقيّه ي چيزها به نظر مي آيند»[11].


8. پراکنده کاري ممنوع

براي موفقيّت و تقويت اراده ي خود از پراكنده كاري و آشفتگي در كارهايتان پرهيز كنيد. كارهاي متنّوع و مختلف علاوه بر اين كه انرژي شما را پراكنده مي سازد،موجب به هم ريختگي فكري هم مي شود. پس بكوشيد به كارهايتان تمركز و انسجام ببخشيد.


9. برنامه ريزي

شخصي که مي خواهد اراده ي خود را تقويّت کند نياز به تمرکز فکر دارد و از آنجا که بين برنامه ريزي و تمرکز فکر رابطه ي منطقي و مستقيمي وجود دارد[12] لذا تنظيم يک برنامه خوب و منظّم براي انجام کارها مي تواند نقش مهمي در موفقيّت افراد ايفا کند.


10. کارهايتان را تمام کنيد

براي اين که به خودتان ثابت کنيد که مي توانيد در تصميمتان موفّق باشيد، سعي کنيد كارهايتان را ناقص و ناتمام رها نكنيد. زيرا ناتمام گذاشتن كارها، تصوّر اين که من بي اراده هستم را تقويت مي كند.

هر کاري را که شروع مي کنيد تا تمامش نکرده ايد به سراغ کار ديگر نرويد. و هيچ گاه هم، کاري را که مي دانيد فرصتي براي انجامش نداريد، به عهده نگيريد.


11 . از کارهاي کوچک شروع کنيد

برای تقویّت اراده ي خود كارهاي كوچك را به عهده بگيريد و آن را كامل انجام دهيد. زيرا اين كار،‌ احساس توانايي و قدرت اراده شما را تقويّت مي كند.


12. انس با افراد با اراده

یکی از راه هاي تقويت اراده ، انس با افرادي است که در کارهايشان موفق هستند. انس با اين افراد از دو طريق ميسّر است. گاهي با رفاقت و رفت و آمد با آن ها و گاهي هم با خواندن زندگي و سرگذشت آنان.[13]

«امرسن » نيز يکي از راه هاي تقويت اراده را ، گوش دادن به توصيه هاي مردان بزرگ و نگاه به چهره و عکس هاي آن ها مي داند.[14]سعي شود حتّي المقدور از افراد تنبل و سست اراده دوري شود.


13. مطالعه در مورد اراده

يکي از راه هايي که مي تواند شما را در تقويت اراده کمک کند، مطالعه کتاب هايي است که در مورد اراده و تقويّت آن نوشته شده است. البته شايد آن چه در آن کتاب ها نوشته شده چيزي غير از اين مواردي که در اينجا ملاحظه کرديد؛ نباشد اما اصل خواندن آن کتابها از آن جهت که مدام به انسان تلقين مثبت مي کند، مفيد است .


14. ارتباط و کمک از خدا

از آن جا که خدا از يک سو خالق همه چيز است و تنها اوست که بر همه چيز قادر است و از سوي ديگر وعده داده است که بندگاني را که مي خواهند پاک زندگي کنند ياري مي رساند، لذا ارتباط با او به انسان قدرت و نيروي مضاعف مي دهد. « وين داير» که يکي از متخصّصان در اين زمينه است مي نويسد:

« ارتباط شما با جان جهان، موجب مي شود به آنچه قصد داريد در زندگيتان تجلّي يابد متمرکز شويد و انرژي خود را صرف اموري نکنيد که خواهانش نيستيد.اين توجّه و تمرکز دروني به شما اجازه نمي دهد به رنج ها، دردها يا مشکلات جسمي بينديشيد.»[15][1] . گرد آورنده و مترجم فرشاد نجفي پور، روش هاي اصلاح رفتار، ص 41،چاپ اوّل، انتشارات نسل نوانديش،1386.

[2]. پل ژاگو؛ قدرت اراده، ترجمه كاظم عمادي ، ص 74، انتشارات کُُلاله خاور، 1317.

[3] . اوريزن، اسوت، ماردن، پيروزي فکر، ترجمه رضا سيّد حسيني، ص 105.

[4] . وين داير، سرنوشت خود را با دستان خود رقم بزنيد، ترجمه لادن بلوريان، ص 333، چاپ سوّم، انتشارات کتاب پارسه، 1387.

[5]. نورمن وينسنت پيل، معجزه اراده ، ترجمه وجيهه آزرمي، ص 17، چاپ پنجم، انتشارات انجمن اولياء و مربيان، تهران، 1384.

[6] . وين داير، براي هر مشکلي راه حلي معنوي وجود دارد، ترجمه ي وجيهه آيت الهي، ص 127،چاپ اوّل،انتشارات کتاب پارسه،1387

[7] .ديل کارنگي، آئين زندگي چگونه تشويش و نگراني را از خود دور کنيم ترجمه جهانگير افخمي، ص 122، چاپ سوّم،انتشارات ارمغان،1368.

[8] .محمد جعفر امامي، راه غلبه بر نگراني ها و نا اميدي ها، ص 99، چاپ سيزدهم، انتشارات نسل جوان، 1382.

[9] پيررئال، ولاديميرلوي، کربيکف، چگونه اراده ي خود را تقويت کنيم، ص 99، چاپ چهارم، نشر آفاق، 1366.

[10] . نهج‏البلاغه، ح118،ص 489.

[11] . گرد آورنده و مترجم فرشاد نجفي پور، روش هاي اصلاح رفتار، ص 44،چاپ اوّل، انتشارات نسل نوانديش،1386.

[12] . محمّد رضا شرفي، جوان و نيروي چهارم زندگي اراده ي خودساز شخصيت - ، ص 55، چاپ سوّم، انتشارات سروش، 1381.

[13] . براي اين قسمت، کتاب « رمز پيروزي مردان بزرگ» نوشته ي آيت الله جعفر سبحاني،که توسط انتشارات نسل جوان قم چاپ شده است را توصيه مي کنيم.

[14] . محسن شفائي، نيروي اراده، ص 41، چاپخانه نقش جهان.

[15]. وين داير، قدرت اراده ،ترجمه ميترا ميرشکار، ص 151،چاپ اوّل، کتاب پارسه ، 1387.